Ekam Enlightenment Festival - 3 t/ 9 December 2019

EKAM ENLIGHTENMENT FESTIVAL

3 t/m 9 December 2019

Het Ekam Enlightenment Festival 2018 werd door bijna 2000 deelnemers bezocht! Waarvan de helft uit India kwam en de andere helft betrof internationale bezoekers. Door velen werden hele bijzondere ervaringen ervaren!

Dit jaar van 3 t/m 9 december (voor Westerlingen) en/óf van 15 t/m 21 december (voor Indiërs)* wordt er wéér 'n Enlightenment Festival georganiseerd. Zorg dat jij er dan ook bij bent!
 
'Ekam is er voor de mensheid, om het bewustzijn van de mensheid te beïnvloeden'

 

Er zijn verschillende staten van bewustzijn waarin je kunt ontwaken, om bevrijd van het lijden te kunnen gaan leven!

Door gehechtheid, door te leven in het verleden dan wel de toekomst, door vast te houden aan verdriet of  ‘gelijk willen hebben’, kún je niet eens volop van je leven genieten…

'Totale verlichting daarentegen is een viering van het bestaan zelf!'

Verlichting wordt beschouwd als het ultieme zoeken van de mens, want als je in deze bewustzijnsstaat bent, ben je vrij van alle vormen van onwetendheid, alle gehechtheid. Je bent ontwaakt!

Krishnaji en Preethaji nodigen daarom gepassioneerde zoekers uit om 7 dagen naar EKAM te komen, om deze gelegenheid te benutten om jezelf te bevrijden en in een ontwaakte staat te leven. Zij geven in deze VIDEO uitleg over het Enlightenment Festival, over Ekam, over Verlichting,             ...en waarom dit zo belangrijk is voor ons allen.

Krishnaji en Preethaji zullen je persoonlijk elke dag begeleiden tijdens het Ekam Enlightenment Festival en je zult deze ervaring delen met de mede-zoekers uit alle delen van de wereld. Terwijl we samen mediteren in Ekam, zullen de verschillende staten van verlichting integreren en zal ieder van jullie het wereldbewustzijn van de mens beïnvloeden.

Op de zesde en zevende dag van het Enlightenment Festival zullen Sri AmmaBhagavan Darshan geven. Op de 6e dag Q&A Darshan met Sri Bhagavan en op de 7e dag zullen zij samen Sri Amma & Sri Bhagavan's Blessing Darshan geven, LIVE in Ekam.

Laten we het volledige menselijke potentieel bij Ekam ervaren en vieren tijdens deze reis naar ontwaken. Laten we wandelen, zingen, dansen, delen en ontwaken voor deze mooie staten van verlichting. Laten we deelnemen om zo het individuele bewustzijn en tegelijkertijd het bewustzijn van iedereen en alles op Aarde te beïnvloeden.

 

Er zijn 5 staten van verlichting die diepgaand worden ervaren tijdens het                                  Ekam Enlightenment Festival:

 

ANANDA - STAAT VAN BLISS, VAN GELUKZALIGHEID

Ananda is afgeleid van de wortel Aa... wat ‘van alle kanten’ betekent. Nanda betekent vreugde. Het is een spirituele staat van zijn waarin vreugde van alle kanten in je stroomt. Elke ervaring van het leven voelt gelukzalig aan. Zien, luisteren, praten, wandelen, eenzaamheid, relaties - elke ervaring is getint met de kwaliteit van gelukzaligheid. Je bewustzijn is als een spons die gelukzaligheid uit het universum opneemt.

 

 

MAHA KARUNA - TOESTAND VAN GEWELDIGE COMPASSIE

Maha Karuna betekent het grote trillen van het hart voor de pijn van een ander wezen. In deze staat van bewustzijn ontstaat een natuurlijke neiging om het lijden te beëindigen - of van jezelf of van een ander. Je kijkt diep in de aard van alle lijden en herkent de pijn van alle wezens in je eigen hart en ziet je pijn in alle wezens. Je ontwaakt voor de eenheid van alle menselijke ervaringen.

 

 

STHITHA PRAJNA - STAAT VAN GETUIGE

Sthitha Prajna betekent een staat van niet-aflatende wijsheid. In deze prachtige staat van bewustzijn sta je niet stil door de beweging van het denken of de beweging van het leven. Je bent een waarnemer, een getuige van de stroom van het leven - noch afkerig van welke ervaring dan ook, noch verlangend om vast te houden aan welke ervaring dan ook. Je bent in een staat van gelijkmoedigheid.

 

 

TAT TVAM ASI – STAAT VAN 'GIJ ZIJT DAT'

TatTvamAsi betekent ‘Je Bent Dat’. Het is een glorieuze staat van non-duaal bewustzijn waarin je verder gaat dan identificatie met je lichaam, identificatie met je denkgeest en identificatie met het verleden. Je gaat verder dan alle beperkende geprojecteerde definities van de denkgeest, naar een staat van één zijn. Jij bent de boom. Jij bent het geluid van de klok die aan de overkant van de vallei wordt gehoord. Jij bent de voetstap. Jij bent de wind die over de golven waait. Jij bent alles.

 

AHAM BRAHMASMIN - TOESTAND VAN KOSMISCH BEWUSTZIJN

Aham Brahmasmin betekent dat ‘Ik Ben De Oneindige, Altijd Uitdijende Bron’. Deze explosieve verlichte staat van bewustzijn is er een waarin het individuele zelf zich realiseert dat het onafscheidelijk is van het kosmische zelf of het zich steeds uitbreidende universele zelf. Het is een verlichte staat van bewustzijn waarin je alle vormen bent en de bron achter alle vormen. Jij bent de vorm en het vormloze. Jij bent al het bestaande en voorbij alle bestaan.

 

Wat brengt het Ekam Enlightenment Festival jou?

– Je wordt vrij van obsessies en verlangens die je pijn doen en waardoor je anderen pijn doet.

– Het vuur van innerlijke waarheid wordt gewekt en je stijgt boven je pijnlijke beperkende bewustzijn uit naar bevrijding.

– Je wordt gewekt tot een staat van onbeperkte liefde die je eigen hart en de harten van anderen genezen.

– Je wordt bewust van de kracht van zorgzaamheid.

– Je bewustzijn beïnvloedt een verandering in de levens van je familie en organisaties, naar een verbonden bewustzijn.

– Je belichaamt de wijsheid en kracht van spirituele verbinding.

– Je doorbreekt de illusie van een afgescheiden zelf.

– Je hersenen, je zenuwstelsel en je bewustzijn zijn bevrijd van hun verslaving aan het lijden.

– Je bevrijding brengt alle lijden tot zwijgen en alles wordt stilte.

– Je stijgt boven alle dualiteit uit en komt in ongelooflijke staten van bewustzijn, waardoor elke gebeurtenis in het leven met ongelooflijke kalmtewordt ervaren.

 

Doe ook mee met het beïnvloeden van het wereldbewustzijn!

Het Ekam Enlightenment Festival duurt 7 dagen. Zoekers moeten alle 7 dagen aanwezig zijn.

Er is geen optie om korter deel te nemen;

2 dec aankomen en 10 dec vertrekken óf 14 dec aankomen en 22 dec vertrek*

*Kiranji heeft afgelopen vrijdagavond toegezegd dat het Ekam Enlightenment Festival voor Indiërs, van 15-21 december, nu ook voor westerlingen toegankelijk is!
Een extra optie voor als 3 december te kort dag is of voor wie dat simpelweg beter uitkomt.
 
Campus 1, 2, 3 en 5 zijn (nog) beschikbaar. Maar op is op, dus geen garantie.

Prijzen zijn (All Inclusive):
campus 1 is $1500,--
campus 2 is $1000,--
campus 3 is $7000,--
campus 5 is $3500,--.

Aanvraag moet voor 30 november!
Als westerling kun je alleen niet zelf online registreren! Kiranji heeft aangegeven dat het alleen via hem kan, maar Rob is bereid om het eventueel voor jou met hem te regelen als je dat graag wilt.

Rob Rühmann:  rob@innercenter.nl  
of tel 074-73 70 141
of mobiel 06-10 52 89 28

Meer info op: https://www.ekamenlightenmentfestival.com/ of bij Rob Ruhmann rob@innercenter.nl  of tel 074-73 70 141 of mobiel 06-10 52 89 28

 
Bekijk ook dit FILMPJE over de bouw van Ekam,
met uitleg over de Architectuur en de mystiek achter Ekam.
 
Dit is een impressie van het Enlightenment Festival 2018: