Agenda bijeenkomsten en cursussen in Nederland

kies één van de volgende opties

Life of Creation, met Mónika Fitos

za 27 april 2019 - zo 28 april 2019
Pieter Oosterveld

Oneness meerdaagse

Life of Creation, met Mónika Fitos

tijd: 10 tot ong. 19 uur zaterdag; 10 tot ong. 18 uur zondag

bijdrage: 220 euro 2 dagen, 125 euro 1 dag, studenten resp. 150/90

voor: iedereen

adres: 't Zonnehuis, Beekbergerweg 25, 7371 EV Loenen (Gelderland)

0572-356814 of 06-51931560

lifeofcreationnl@gmail.com

samen met: voorbereidingsteam

Over de Oneness meerdaagse

LIFE OF CREATION met Mónika Fitos

Het in België en Hongarije zeer succesvolle programma EEN LEVEN VAN CREATIE van Mónika Fitos, begaafd en kundig trainer en coach, komt in 2019 naar Nederland. In deze reeks van zeven dagen, verspreid over enkele weekenden, behandelt Monika het totaal van je leven vanuit het perspectief van creatie. Ze doet dat helder en deskundig, met humor en met beide benen op de grond.
Centraal staan vertrouwen in het leven, je wensen (gemakkelijk) creëren en leven vanuit een vanzelfsprekende levenskracht. De zeven chakra’s zijn verbonden met deze diepe basisbehoeften van de mens; daarom is het programma gericht op heling, balancering en activering van de chakra’s.

Functioneren deze chakra’s gezond, dan kun je je realiteit vormgeven in overeenstemming met je verlangens in alle belangrijke levensgebieden: je basis, je relaties, je gezondheid, je werk en carrière. Je groeit in overvloeds- en gezondheidsbewustzijn en succes in je leven. Je gaat naar hogere staten van bewustzijn en je hart gaat openbloeien. Je communicatie wordt helder en eerlijk. Je verbinding met je hogere zelf en je innerlijke leiding wordt versterkt.

Monika leidt je door intensieve processen waarbij belemmeringen worden opgeruimd, die diep in ons onderbewuste zijn gevestigd. Zij gebruikt een combinatie van ademhalingstechnieken, visualisaties, contact maken met je onderbewuste en het activeren van je innerlijk weten. Bovendien versterkt ze jouw groei in bewustzijn met krachtige vormen van energieoverdracht.

Elke creatiedag bevat een individuele therapiesessie waarin je individuele aandacht krijgt, je innerlijk werk verdiept wordt en je een persoonlijke vraag kunt stellen.

Zeven stappen, (ook los te volgen)
Creatie 1: Het fundament van je leven
Creatie 2: Emotionele stabiliteit, familie- en partnerrelaties
Creatie 3: Innerlijke kracht, zelfrespect en zelfvertrouwen, ik ben het waard, ik verdien het
Creatie 4: Vergeving, mededogen, volledige acceptatie van jezelf, onvoorwaardelijke liefde
Creatie 5: Creatieve integrale communicatie met jezelf en anderen De as van aanvaarding versus weerstand
Creatie 6: Intuïtief zien en weten - hogere niveaus van bewustzijn - innerlijk licht -emotionele intelligentie en wijsheid
Creatie 7: Wedergeboorte – vervulling -Goddelijke Zelf – uitbreiding van bewustzijn – de innerlijke meester in onsCreatie 1 30 maart 2019 (zaterdag)
“Het fundament in ons leven”

Deze eerste dag creëren we een stevig fundament waarop we verder kunnen bouwen. Onze basis wordt versterkt evenals de band met onze voorouders, zodat we hun kennis en wijsheid kunnen ontvangen en gebruiken in ons creatieproces. We werken aan ons gezondheid- en overvloedbewustzijn en gronden in een gevoel van veiligheid en stabiliteit.
Dit vormt de basis, waar je duidelijk voelt dat er een onbeperkte overvloed van alles voor jou beschikbaar is. Blokkades in dit gebied worden opgelost, een oervertrouwen in het leven wordt opgebouwd.
De flow van levenskracht en creatie start vanuit een opgeschoond basischakra en creëert voor jou kansen en levenssituaties, waar je lang op hebt gewacht. Je voelt je gegrond, stabiel, veilig, je bent meer aanwezig in het hier en nu, op je gemak in je lichaam.
Werken aan dit chakra heeft een positief effect op je immuniteit, darm, prostaat, allergie, panieksyndroom, hormonale onbalans.

“Ik ben meer aanwezig en kan nu echt zeggen: ‘ik mag er zijn’”
“Vanaf dat weekeind is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest. Ik ervaar mislukkingen niet langer als mislukt. Ik voel gewoon, diep in me, dat alles oké is, wat er ook gebeurt. Een wonderlijk soort vertrouwen heeft zich meester van me gemaakt en het leven is er zoveel lichter door geworden…”Creatie 2 31 maart 2019 (zondag)

“Emotionele stabiliteit in familie en partnerrelaties”

Op de tweede dag staan emotionele stabiliteit en balans centraal. Hiervoor kijken we naar de familiepatronen van onze ouders & voorouders, onze mannelijke en vrouwelijke rolmodellen en de patronen in het eigen gezin. Deze bepalen namelijk jouw blauwdruk over het moederschap, vaderschap en jouw communicatiestijl met je partner. Oude pijnpunten verhinderen het gebruik van onze creatieve kracht in dit gebied.
Door verantwoordelijkheid te nemen in ons emotionele leven, beginnen we samen te creëren met het Hogere Bewustzijn, we worden co-creator. Dit helpt ons emotionele leven te balanceren, creativiteit te activeren, levensvreugde te bekrachtigen en oude, neerhalende patronen achter ons te laten. Hierdoor zijn we in staat om nieuwe, betere relaties te creëren met onze familie en onze partners. We creëren een sterke emotionele stabiliteit.
Werken aan dit chakra heeft positief effect op voortplantingsorganen, dikke darm, nieren, vrouwelijk hormoonsysteem, vruchtbaarheid, libido, seksualiteit.

“Ik heb altijd een moeizame relatie met mijn moeder gehad. Drie weken nadat bij creatie 2 mijn tweede chacra is gebalanceerd en een nieuw en liefdevol familiepatroon in mij is geactiveerd, zei mijn moeder voor het eerst in mijn leven tegen mij: “Ik hou van je.”…Creatie 3 27 april 2019 (zaterdag)

“Innerlijke kracht, zelfrespect en zelfwaardering”
Centraal in dit derde deel staan jouw innerlijke kracht, zelfrespect en zelfwaardering. Wanneer je hiermee in contact staat trek je die levenssituaties en relaties aan die juist zijn voor jou en jou laten bloeien. Je ruimt op wat moed, uithoudingsvermogen en focus in de weg staan en opent je voor de kennis en wijsheid waarmee je geboren bent. Al wat de kracht van creatie verhindert in dit gebied wordt geheeld of verwijderd.
De programma’s van “ik ben niet goed genoeg”, “ik ben niet geschikt”, “ik ben het niet waard “worden opgelost. Een nieuwe relatie met jezelf wordt opgebouwd vol zelfondersteuning, zelfwaardering en zelfaanvaarding.
Wanneer je uit het patroon stapt van “slaaf zijn van”, “afhankelijk zijn van”, “geëerd en geprezen en erkend willen worden”, neem je verantwoordelijkheid op voor jouw leven en begin je te co-creëren met dat Hogere Bewustzijn dat jou helpt om je te verbinden met jouw eigen waarden.
Werken aan dit chakra heeft een effect op je verteringssysteem, je maag, lever, pancreas, dunne darm en je gezichtsvermogen.
“Ik ben meer gefocust en weet beter grenzen te stellen, dat voelt heel krachtig”Creatie 4 28 april 2019 (zondag)

“Vergeving, mededogen, volledige acceptatie van jezelf,
onvoorwaardelijke liefde”
Het vierde deel van de reeks gaat over totale zelfvergeving en zelfaanvaarding. In het hart komen geest en lichaam samen. Er vindt heling plaats van wat in dit gebied voor je verloren is gegaan. De balans van liefde en mededogen naar jezelf en naar de ander wordt hersteld. Je emotionele stabiliteit wordt verankerd.
Je stapt uit de emotionele afhankelijkheid van onze “acteerrol” en je ervaart dat liefde niets te maken heeft met jaloezie, bezit, angst om bedrogen te worden, angst voor verlies. Je neemt verantwoordelijkheid voor je leven en gaat co-creëren met dat Hogere Bewustzijn dat liefde en aanvaarding van jezelf activeert en jou ondersteunt om de stem van je hart te horen en naar deze boodschappen te luisteren. Je innerlijke gids ontwaakt in je hart en toont je de weg in je moeilijkste momenten. Je ervaart dat je innerlijk spiritueel wezen altijd veilig en onkwetsbaar is.
Werken aan het hartchakra heeft positief effect op het fysieke hart, het emotionele hart, de bloedsomloop, bloeddruk, aders, thymus, immuunsysteem, longen en ademhaling.
“Ik kan mijn verlangen naar beminnen en bemind willen worden eindelijk de ruimte geven”Creatie 5 (datum volgt)

“Creatieve integrale communicatie met jezelf en anderen”
Centraal in dit vijfde deel staat helder, gefocust en oprecht communiceren met de uiterlijke wereld en met je innerlijke zelf. Diepe zelfkennis en creatieve zelfexpressie zijn in harmonie met de uiterlijke wereld. Belemmerende blokkades worden opgelost; pijn in dit gebied krijgt heling.
Je stapt uit het patroon van je gemaskerde zelf en uit het verdoofde gevoel van creativiteit en het onvermogen om JA of Nee te zeggen op het moment dat je dit voelt. Je bent in staat om je gevoelens te uiten; er is harmonie tussen hoofd en hart.
Je neemt verantwoordelijkheid voor je leven en gaat co-creëren met dat Hogere Bewustzijn dat je innerlijke oor activeert waarmee je je innerlijke waarheid kunt horen en wel op zo’n manier, dat je die volgt op elk moment van je leven: onafhankelijk van de uiterlijke verwachtingen, stress of druk van buitenaf. Je ervaart dat je een sociaal, waardevol wezen bent.
Werken aan dit chakra heeft positief effect op het strottenhoofd, spanningen in nek en schouder, schildklier, mond, tand- en tandvlees, gehoor, oor en neusproblemen.
“Ik ben niet meer zo voorzichtig met zeggen wat ik echt vind, dat is heel bevrijdend”Creatie 6 (datum volgt)

“Intuïtief zien en weten - hogere niveaus van bewustzijn
- innerlijk licht -emotionele intelligentie en wijsheid”

Op creatie dag zes ga je naar een hogere staat van bewustzijn, waarin je moedig jouw spiritueel en creatief leven kunt leiden. In de wereld van het innerlijk of derde oog ga je naar intuïtief zien en weten, kennis die voorbij rationaliteit ligt. Die sfeer gebruik je voor verdere creatie.
Je verbindt je met jouw innerlijk licht en de ruimte opent zich voor “aha-momenten”, voor je emotionele intelligentie. Je innerlijke wijsheid begint zich meer en meer te manifesteren, samen met je zesde zintuig.
Jouw innerlijke rationalist stapt uit de tirannie van de linkerhersenhelft en van de geconditioneerde wereld, de wereld van logica, ratio en het onder controle willen houden. Je vertrouwt meer actief en bewust je innerlijke wijsheid, je gebruikt je intuïtie, je innerlijke leiding. Vanuit innerlijke stilte begin je te creëren.
Werken aan het zesde chakra heeft positief effect op de hersenen, hoofdpijn, de ogen, de hypofyse, het zenuwstelstel, psychiatrische problemen.
“Ik voel meer aan en leef makkelijker in harmonie met mijn omgeving”Creatie 7 (datum volgt)

“Wedergeboorte – vervulling - Goddelijke Zelf – uitbreiding van bewustzijn – de innerlijke Meester in ons”
Deze zevende dag is niet het einde van iets, maar een wedergeboorte in een hoger niveau van bewustzijn, een wedergeboorte in je eigen Goddelijke Zelf; een wedergeboorte in vervulling en zelfrealisatie. Het brengt een nieuwe realiteit op een nieuw niveau van de spiraal van evolutie.
Hier opent zich de opslagplaats van de oneindige mogelijkheden; de realiteit van Goddelijke wijsheid manifesteert zichzelf. Je relatie met je Goddelijke wordt geheeld. De kundalini is ontwaakt en bereikt de kruinchakra; het bewustzijn verruimt en je krijgt nieuwe percepties.
Het zelfzuchtige zelf, dat beperkte deel van jou dat leeft in de illusie van controle en focus op de materiële wereld, dat al zijn fortuin en geluk toeschrijft aan zichzelf en het Goddelijke ontkent, maakt plaats voor de Meester die in jou woont. Bevrijd van gehechtheid en controle laat je de leiding aan het Goddelijke en ben je in staat om alle hartsverlangens te manifesteren. Vanuit dit hoger perspectief kun je tot dan onopgeloste levenssituaties oplossen of worden ze opgelost zonder enige inspanning. Er is een versterkt vertrouwen in en een krachtige intieme relatie met het Goddelijke herboren op een heel nieuw niveau.
Werken met het kruinchakra heeft positief effect op huid, pijnappelklier, overgevoeligheid voor infecties, chronische vermoeidheid, epilepsie, hoofdpijn, depressie.
“Komend uit een diepe afkeer voor ‘domme gelovige’ mensen ontwikkel ik een band met mijn Divine, die ik niet voor mogelijk had gehouden en het leven licht maakt”

Inhoud

Aanmelding voor programma Life of Creation van Mónika Fitos

Data en tijden:

Weekend 2: 27 & 28 april 2019, zaterdag 10 – 19 uur, zondag 10 – 18 uur,
‘t Zonnehuis, Beekbergerweg 25, 7371 EV Loenen


Het is aan te bevelen eerst weekend 1 te volgen, dan weekend 2, etc. Het is evenwel toegestaan een andere volgorde te kiezen of een van beide dagen te volgen. Binnenkort zullen volgende data bekend zijn.

Prijzen:
Weekend: 220 euro, één dag 125 euro, studenten resp. 150 euro en 90 euro.
De prijzen zijn inclusief een heerlijke lunch en avondmaaltijd op zaterdag en een lunch op zondag. Het eten is vegan en glutenvrij.

Aanmelding:
Stuur een mail naar lifeofcreationnl@gmail.com met als onderwerp ‘aanmelding Mónika’ met de volgende gegevens (per persoon die je aanmeldt):
1. Data van weekend(en) of dag(en) waarvoor je je aanmeldt
2. Voornaam en achternaam
3. Emailadres
4. Adres
5. Telefoonnummer(s)
6. Eventueel voedselallergie
7. Voor studenten: nummer studentenpas
8. Bedrag dat je zult betalen
Betaling
Contant, zo mogelijk gepast, bij aanvang van het weekend.

Vragen over aanmelding en betaling: mail naar lifeofcreationnl@gmail.com
Over het programma: mail naar lifeofcreationnl@gmail.com (of bel 0572-356814, Doeschka en Pieter)

Cursussen in India

Ben je op zoek naar een cursus in India?
Ga dan naar Cursussen in India >.

Landelijke activiteiten

Regelmatig worden er landelijke activiteiten georganiseerd.
Meld je aan voor de nieuwsbrief > en bezoek de homepagina regelmatig om op de hoogte te blijven.

Online Deeksha

Tussen 21.00 en 21.30 uur wordt er elke avond deeksha gegeven in de Meditatieruimte van deze website lees meer >