Ekam Tapas

Tapas bij Ekam is geen Spaanse snack!!

Tapas is een zeer heilige Sanskriet term die een proces markeert van het stimuleren van innerlijke energie en het aanwakkeren van het mystieke vuur in het bewustzijn.

Als je een zoeker bent die verlangt naar ontwaken of verlichting, dan hebben Sri Preethaji en Sri Krishnaji Ekam Tapas gecreëerd – een serie processen en oefeningen in het heiligdom van Ekam en in de schoot van de natuur temidden van de heuvels en bossen van Ekam om levenslange karma en onwetendheid te verbranden. Ekam tapas zal je leiden naar expansieve staten van bewustzijn.

Tapas betekent ook warmte.Zoals een moedervogel op haar ei zit en het uitbroedt met de warmte van haar lichaam, zo is voor Ekam tapas een broeden op inzichten en openbaringen van de universele intelligentie. Tapas bereidt je voor op het ontvangen van de immens krachtige deekshas van Sri Preethaji en Sri Krishnaji om je in staten voorbij het verstand te duwen.

Tapas maakt deel uit van de hogere cursussen en wordt bij speciale gelegenheden aangeboden aan een zoeker die er rijp voor is.

Veel gestelde vragen:

Wat is het doel van Ekam Tapas?

Eenheid in het menselijk bewustzijn brengen door een fase-overgang te creëren in het menselijk collectief, dat is al tientallen jaren de visie van Sri Amma en Sri Bhagavan.

En Sri Preethaji en Sri Krishnaji hebben nu de vervulling van deze visie ter hand genomen – de visie om 74.000 Sampoorna Jeevan Muktas te creëren – Wezens die leven met een bevrijd bewustzijn.

Het is om deze Jeevan Muktas te creëren dat Sri Preethaji en Sri Krishnaji ‘EKAM TAPAS’ begonnen zijn – een 42-daagse reis verdeeld over 6 weken die uitsluitend gewijd is aan de zoekers naar verlichting. Het wordt aangeboden op speciaal aangewezen campussen rond Ekam. Ekam Tapas is een intensieve cursus voor verlichting die zal worden geleid door Ekam dasas die zelf in Tapas zijn.

Hoeveel dagen is de Ekam Tapas Cursus?

Ekam Tapas is een totaal van 42 dagen verdeeld in 6 weken.

Elke week van de Tapas is intenser dan de vorige en duwt je verder en verder in zelfrealisatie en Godrealisatie.

Is Ekam Tapas een voortschrijdende reis ?

Je kunt deelnemen aan Ekam Tapas voor de bevrijding van het ego, bevrijding van Vasanas, bevrijding van hunkering en bevrijding van de geest in elke volgorde. Als je eenmaal Ekam Tapas 1, 2, 3 & 4 hebt voltooid, ga je verder met Ekam Tapas voor bevrijding van onwetendheid en bevrijding van het illusoire zelf.

Ekam Tapas voor bevrijding van onwetendheid en bevrijding van het illusoire zelf zijn echter alleen voor de Ekam mithras die actief betrokken zijn bij Ekam seva.

Wie komt in aanmerking voor Ekam Tapas ?

Ekam Tapas is alleen voor de Deeksha gevers, Ekam Mediteerders en Ekam Mitras. Je moet het spirituele goede karma verdiend hebben door Deeksha aan anderen te hebben gegeven, als deel van je dienst voor de verlichting van de mensheid.

De eerste 4 facetten van tapas zijn voor alle actieve Deeksha Gevers. Je moet ook tenminste één Manifest mystiek proces online met Sri Preethaji hebben bijgewoond, of deelgenomen hebben aan de Field of Awakening met Sri Preethaji dan wel deelgenomen hebben aan een festival in EKAM.

Voor week 5 en 6 wordt je alleen na een selectie toegelaten.

Wanneer is de volgende Ekam Tapas?

24 juni tot 21 juli 2022 (alle vier weken)

24 juni tot 7 juli 2022 (eerste twee weken)

8 juli tot 21 juli 2022 (week drie en vier)

27 oktober tot 23 november 2022 (alle vier weken)

27 oktober tot 9 november 2022 (eerste twee weken)

10 november tot 23 november 2022 (week drie en vier)

4 december tot 19 december 2022 (week vijf en zes, alleen toegankelijk als je eerst week 1 t/m 4 gedaan hebt en je inschrijving geaccepteerd is)

23 januari tot 19 februari 2023 (alle vier weken)

23 januari tot 5 februari 2023 (eerste twee weken)

6 februari tot 19 februari 2023 (week drie en vier)

Aanmelden via deze link: https://www.ekam.org/ekam-tapas/#

Heb je vertaling nodig?, mail dan naar info@onenessnederland om de mogelijkheden te bespreken.