Ekam Peace Festival

Ekam Peace Festival

Wereld vredes festival 2020

21 – 27 juni

Het wereld vredes festival is niet het zoveelste, sociale, activisme, het is geen strijd tegen geweld, het gaat niet over het veranderen van de ander of van de samenleving. Het is wel een beweging in bewustzijn richting vrede, het is wel een verschuiving van innerlijke verdeeldheid en conflict naar innerlijke vrede, het gaat dus om de verandering in jezelf om zo bij te dragen aan een meer harmonieuze-, vreedzame wereld.

Om dit te bereiken wordt er gedurende het festival iedere dag een belangrijk thema behandeld waarin je bewust wordt van dit onderwerp en leer je wat jouw rol hierin is. Deze lessen kun je thuis, gratis, via een on-line verbinding met ons centrum, O&O Academy, in India op je computer volgen. Op de laatste dag vindt de grote finale plaats, hiertoe worden er verspreid over de hele wereld bijeenkomsten georganiseerd waar zoveel mogelijk mensen samenkomen om met elkaar de kracht te ervaren van samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

De thema’s die op de opeenvolgende dagen de revue passeren zijn:

  • Meditatie om de oorlogen in de wereld te beëindigen en een harmonieuze samenleving te creëren
  • Meditatie voor grotere gevoeligheid jegens kinderen en jongeren en om het geweld in- en tegen hen te stoppen
  • Meditatie voor de natuur en de dieren teneinde de vervuiling van de natuur en dierenmishandeling tegen te gaan
  • Meditatie tegen godsdienst onvrijheid en religieuze intolerantie
  • Meditatie tegen het geweld tegen vrouwen
  • Meditatie voor overvloed en tegen economische uitbuiting
  • Meditatie voor wereldvrede en de collectieve evolutie van de mensheid naar een vreedzame toekomst.

Iedereen die dit een warm hart toedraagt, en wie doet dat niet? kan zich te zijner tijd aanmelden via een specifieke om zo bij te dragen aan de vrede in de wereld.