Ekam Enlightenment Festival, 1 – 7 maart 2023

Ekam Enlightenment Festival, 1 – 7 maart 2023

Krishnaji en Preethaji geven in deze VIDEO uitleg over het Enlightenment Festival, over Ekam, over Verlichting,  …en waarom dit zo belangrijk is voor ons allen.

Ook in 2023 wordt in EKAM, India, weer het Verlichtings festival aangeboden. Een bijzonder cadeau bij dit festival, 7 maart, World Oneness Day, is ook de verjaardag van Sri Bhagavan.

Verlichting wordt gezien als de grootste verwezenlijking van het menselijk leven. Het is al duizenden jaren het meest gekoesterde doel van zoekers uit alle verschillende culturen en tradities.  
Is verlichting vandaag de dag relevant? 
Of is het iets dat alleen in het verleden van belang was?
Of voor mensen die teleurgesteld zijn in het leven?
Of voor hen die tegen georganiseerde samenleving en beschaving zijn?  

Wat is Verlichting?

Verlichting is het stoppen van lijden
Verlichting is het stoppen van de illusie van afscheiding
Verlichting is de stopzetting van alle verdeeldheid
Verlichting is ontwaken in gelukzaligheid zonder specifieke reden
Verlichting is onverstoord leven in gelijkmoedigheid
Verlichting is ontwaken tot een staat voorbij verleden en toekomst, voorbij hier en hiernamaals, voorbij mij en jou…

Tijdens het festival ervaar je vijf staten van verlichting

AHAM BRAHMASMIN – DE VERLICHTE STAAT VAN KOSMISCH BEWUSTZIJN

Aham Brahmasmin betekent Ik ben het grenzeloze, altijd expansieve bewustzijn. Ik ben de Ene. In deze staat ben je tijd. Je bent het verleden, het heden en de toekomst. Je bent het goddelijke en het menselijke. Je bent energie, materie en bewustzijn. Je bent de microkosmos en de macrokosmos.

MAHA KARUNA – HET GROTE MEEDEDOGEN

In deze staat trilt je hart van mededogen voor al het bestaan. Het is een ophouden met oordelen. Het is het grote ontwaken in de eenheid van de menselijke ervaring. Dit mededogen is de grote genezer van de wereld.

TAT TVAMASI – IK BEN DAT

In deze staat ben je een Centrum zonder omtrek. De beperkte identiteiten van ik en mijn worden opgelost. Identificatie met identiteiten, herinneringen en ervaringen is afwezig. Jij bent het eeuwige bewustzijn.

ANANDA – GELUKZALIGHEID DIE VAN ALLE KANTEN IN JE STROOMT

In deze staat ben je vrij van elke vorm van mentale preoccupatie. Je zintuigen zijn wakker. Elke zintuiglijke ervaring is verrukkelijk. Elk moment is een uitbarsting van vreugde die door je wezen stroomt.

STHITHA PRAJNA – HET GETUIGEN BEWUSTZIJN

In deze verlichte staat van bewustzijn ben je ontwaakt tot onfeilbare intelligentie. Je bent getuige van gedachten, actie en de beweging van het leven. Je wordt niet beïnvloed door veranderende omstandigheden. Het is een staat van grote gelijkmoedigheid.

Meer informatie en de link om je aan te melden vind je op de internationale website: https://expansiveevents.com/ekam-enlightenment-festival/