Ervaringen met Hands-on Deeksha, met Cursussen en processen etc.

 

Ervaringen - Deeksha/
Cursussen/Processen etc.

                                                                                                                                                                        


Deeksha/Diksha
is het doorgeven van de deeksha-energie door middel van handoplegging op het hoofd of vanuit een intentie. Deeksha kan levens veranderen.
Ga naar aanbod voor o.a. informatie over bijeenkomsten waar hands-on Deeksha wordt gegeven. 

Mensen maken vaak vanaf het moment dat zij hun eerste Deeksha ontvangen of hun eerste Oneness bijeenkomst bezoeken vaak een grote groei en ontwikkeling door. Hieronder enkele reacties. 

(Wil jij zelf jouw ervaring met Deeksha, Golden Orb Deeksha, Oneness Meditatie of een proces in Nederland of India delen op deze website? Stuur deze dan aan Rob: rob@innercenter.nl of Sasja: hetparadijs@planet.nl

 

 

   

Golden Orb op Beeldscherm! 
"Zittende voor mijn computer die in stand-by stond, zag ik afgelopen dinsdag een vreemde vlek verschijnen op het scherm. 'Zou er iets mis zijn met mijn computerscherm?' dacht ik. Na korte tijd werd het steeds duidelijker. Ik kon er niet onderuit: dit was de Golden Orb en het begon zich ook nog eens te verplaatsen over het scherm. Ik was zo verbaasd dat ik pas na een tijdje kon bedenken: 'Maak hier een foto van!' Gelukkig was ik mijn smartphone aan het opladen en heb ik wat beelden kunnen vastleggen. Ik was echt ongelooflijk verbaasd en wist niet hoe dit kon. De Oneness Avond die ik hierna gaf verliep heel bijzonder. Mijn thema die avond was, vanuit een soort innerlijke dwang “Hoe kun je God vinden”. Wat dit wonderlijke gebeuren met mij innerlijk heeft gedaan geef ik in woorden weer. Het is voor mij een ervaring die voorbij de denkgeest gaat. Eerst ongeloof, ik zag de denkgeest argumenteren. Ikzelf werd warm in mijn hart en voelde een enorme verbondenheid met God en al wat is. Ook een onuitsprekelijk, immense, niet oorzakelijke blijheid en innerlijke dankbaarheid. Spontaan kwam er een innerlijk weten dat ik gesteund word en begeleid in wat mij te wachten staat en wat ik mag invullen. Ik voel me gelukkig en gesteund. Enige dagen later, net voordat ik dit wilde gaan schrijven, gebeurde weer hetzelfde met mijn scherm." J, maart 2016

  

*Uitstappen en rondkijken

"Mijn leven was als een sneltrein. Doorrijden, doorrijden, altijd maar doorrijden. En uitstappen en rondkijken? Echt niet! Ik denk dat ik mezelf als vastgoedontwikkelaar druk bezig hield met werk waarmee ik eigenlijk niet bezig hoefde te zijn. Totdat Deeksha naar binnen kwam denderen! Ik krijg nu veel meer gedaan en heb veel meer tijd. Dankzij Oneness ben ik een menselijk wezen en niet langer een menselijk doen.”  R.


*Nee, ik ga die man niet omarmen!

  

“Mijn Oneness avontuur begon in september 2004. Ik had iets gehoord over een Deeksha bijeenkomst. Ik was zo geïntrigeerd door wat ik hoorde dat ik besloot erheen te gaan. En zo kreeg ik mijn eerste Oneness Deeksha-ervaringen. Er waren geen indrukwekkende visioenen of ervaringen tijdens of kort na de Oneness Deeksha, maar op de een of andere manier schenen er dingen veranderd te zijn: ik was gewend meermalen per week 's morgens te mediteren en na de Oneness Deeksha viel me op dat ik niet slaperig werd, er was veel energie, een heel diepe vrede en soms was ik bijna dronken van de ervaring van licht en gelukzaligheid. Die ervaringen zetten me aan het denken: hier gebeurt echt iets!" O. Lees onder meer over deze confrontatie met gevoel.


*Arm genezen  -   arts versteld
"Vier weken geleden ben ik gevallen, met een lelijke breuk in mijn rechter sleutelbeen tot gevolg. In het ziekenhuis werd er een metalen plaat tegenaan gezet, met aan weerszij drie schroeven in het bot. Mijn hele arm werd stijf tegen mijn lichaam gebonden om de schouder te fixeren. Na twee weken werden de hechtingen verwijderd en mocht ik voorzichtig beginnen de arm en schouder weer wat los te maken. Maar ik werd gewaarschuwd: misschien zou ik die arm nooit meer dan horizontaal kunnen krijgen! Die avond deed ik mee met een Bhakti ceremonie. Bij de Aarthi’s kon ik mijn hand met enige moeite al op mijn hoofd leggen. Bij het ‘dansen met mijn Divine’ bewogen mijn armen al aardig mee, en aan het eind van de avond kon ik mijn arm recht omhoog steken! Ik draag nog geen zware tassen e.d. aan die kant en fiets nog niet, maar verder kan ik weer alles doen met die arm, en zonder pijn. Ook mijn huisarts stond versteld. En de metalen plaat mag blijven zitten als ik er geen last van heb. Dank aan Oneness en mijn Divine!"J


*Nooit leken oplossingen zo simpel

“Op mijn veertigste maakte mijn privé- en professionele leven dankzij het Oneness Process aan de Oneness University in India een prachtige wending. Als mensen spreken van een koerswijziging van 180° heb ik vreemd genoeg het gevoel op een pad terechtgekomen te zijn dat niet behoort tot de cirkel van 360°. Het bewustwordingsproces dat werd veroorzaakt door een combinatie van teachings en Oneness Blessing heeft mij nieuwe inzichten en tools aangereikt, die mij in staat stellen de dagelijkse gebeurtenissen te zien en te ervaren zoals ze zijn. Nooit leken oplossingen en nieuwe ideeën zo simpel en voor de hand liggend. Als divisieverantwoordelijke en directeur van één van Europa’s grootste en snelst groeiende logistieke bedrijven, heeft het mij de kans gegeven mijn werkomgeving en mezelf te evalueren en corrigeren vanuit het inzicht dat we zelf de verandering moeten zijn die we willen zien. Door te focussen op onze menselijk mogelijkheden beogen wij een verbetering van de algemene levenskwaliteit van al onze medewerkers. Van het principe uitgaande dat gelukkige mensen veiliger, milieubewuster, creatiever en dus ook productiever zijn, hebben wij een reeks van acties op touw gezet. Binnen het bedrijf hebben we niet lang hoeven wachten op de eerste positieve veranderingen." 

 

 

*Vervolg: Nee, ik ga die man niet omarmen!

 

"Ik begon zo veel Oneness Deeksha bijeenkomsten te bezoekenals ik kon. Tijdens een Oneness Experience-weekend voelde ik heel sterk een emotionele reiniging en daarna een diepe vrede zoals ik nog nooit ervaren had. Toen besloot ik naar de Oneness University te gaan voor het Level 1, het Oneness Proces en toen nog de 21-daagse. Tijdens het Oneness proces had ik enkele diepe ervaringen. De eerste, nog voor we een Oneness Deeksha hadden gekregen, was een ervaring van volkomen leegte. Waarschijnlijk was ik nu al bijna verlicht!
Maar tegelijkertijd zag ik dat het mijn ego was dat dit allemaal tegen me zei en zijn stem werd sterker en sterker. Hoe beter de ervaringen, hoe sterker het ego groeide. Het werd echt een onmogelijke situatie: Wat is het nut van deze ervaringen als ze mijn ego doen groeien? Die vraag zorgde voor een grote warboel in mijn hoofd, de ervaringen werden minder sterk en de warboel werd groter en groter.
Toen zei opeens een innerlijke stem tegen me: 'Omarm degene naast je.' Ik dacht: 'Waarom zou ik dat doen?' De stem herhaalde dezelfde woorden weer. Ik antwoordde: 'Nee, dat doe ik niet." Ik voelde me nooit op mijn gemak bij het omarmen van mensen, vooral als ik ze niet kende. Ik keek opzij en zag daar een man zitten, maar ik had geen zin hem te omarmen, ik voelde zoveel innerlijke weerstand, dus ik zei tegen de innerlijke stem: "NEE, IK GA DIE MAN NIET OMARMEN", en toen zei de innerlijke stem heel hard en duidelijk: "WEL, ONNO, ALS JE NU, NA AL DIE JAREN MEDITATIE EN DIT ONENESS PROCES, JE INNERLIJKE STEM NOG NIET VOLGT, WANNEER GA JE DAAR DAN OOIT MEE BEGINNEN???"
En toen eindelijk - begreep ik het!!! Ik schoof al mijn innerlijke blokkades opzij en legde mijn hand op de schouder van mijn buurman. Ik keek naar hem en hij keek naar mij, we haalden allebei diep adem en vielen elkaar in de armen, met tranen van vreugde. Buiten lopend, omhelsde ik iedereen die ik tegenkwam. Ongelooflijke vreugde en opluchting. Niet door te denken, maar door me te realiseren: Er was nooit iemand om verlicht te raken, en zo eindigde daar toen mijn onmogelijke missie. Vanaf die dag voel ik altijd geluk, zelfs in moeilijke tijden. Na de 21-daagse cursus voelde ik dat mijn hart was opengegaan.
Met dat opengaan van het hart bedoel ik dat het volgende heeft plaatsgevonden: Ik voel gewoon van binnen wat er gebeurt. Dit gevoel van binnen ervaren is een soort spel geworden. Voortdurend dieper naar binnen om verborgen pijnen te ervaren, zodat de emotionele lading eronder eindelijk oplost. Het werkelijk ervaren van de "negatieve" emoties (lijden) wordt altijd gevolgd door een gevoel van enorm geluk en zelfs het lijden op zich is zijn negatieve smaak kwijgeraakt. Het lijden wordt meer en meer iets prachtigs. Ik voel dat ik op aarde ben om van het leven te genieten. Het feit dat we niet gelukkig zijn: wat kunnen we eraan doen? We kunnen alleen maar alles ervaren, inclusief de pijn dat we niet gelukkig zijn. Deze ervaring is nu altijd wakker in mij. Iets anders is dat ik nu echt zie dat alles in onze handen ligt. Het is onze verantwoordelijkheid om deze wereld te herscheppen en het is een prachtige wereld. Niemand anders kan het doen, alleen jij en ik. Maar vooral ik!” O.