Vereniging O&O Academy Nederland

O&O Academy Nederland is een door de O&O Academy in India geïnspireerde vereniging die bestaat uit deekshagevers, (advanced/Sacred Chamber) trainers en Oneness Meditators. Het landelijk bestuur en de landelijke activiteiten van O&O Academy Nederland worden uitgevoerd door gepassioneerde vrijwilligers. 

De leden van O&O Academy Nederland (allen deekshagever of trainer) bepalen samen wie er in het bestuur zit. Zij stellen ook de prijzen vast, nemen belangrijke besluiten en bepalen hoe O&O Academy Nederland georganiseerd wordt. Al deze besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen op algemene ledenvergaderingen. Het lidmaatschapsgeld wordt o.a. gebruikt voor de website, landelijke bijeenkomsten, de administratie, verzekeringen en kosten die in het algemeen belang zijn van de vereniging.

Als dank krijgen de leden onder andere speciale mogelijkheden op de website:

 

Website mogelijkheden Leden  Niet-leden
Nieuwsbrief Ja Ja
Activiteiten aankondigen  Ja Nee
Forum lezen Ja Nee
Berichten op forum plaatsen  Ja Nee

 

Word nu lid van O&O Academy Nederland!

Een lidmaatschap kost €25,- per jaar per kas of bank en €20,00 bij machtiging en staat open voor alle deekshagevers in Nederland en België.

Nieuwe deekshagevers kunnen lid worden bij het Oneness Awakeningsweekend en zijn dan per direct lid tot en met eind december van het lopende kalenderjaar.

Vul het formulier in om lid te worden van O&O Academy Nederland >

Algemene Voorwaarden >

Privacy Verklaring >

 

Voorheen konden alleen deekshagevers lid worden, tegenwoordig kan iedereen die een cursus van Oneness heeft gevolgd lid worden.

Ben je nog geen deekshagever en wil je dat wel worden? Kijk waar en wanneer er Oneness Awakening Cursussen worden gegeven in de Agenda >