Word nu lid van Oneness Nederland!

Hieronder kun je je opgeven als lid.

Ik heb affiniteit met de visie van Krishnaji en Preethaji en/of Amma Bhagavan en wil graag lid worden van de Vereniging Oneness Nederland.

Mijn gegevens zijn:


  janee


  janee

  Betaling *
  Ik betaal binnen twee weken € 25,00 op banknummer NL31 TRIO 0197 8575 58 t.n.v. Oneness Nederland, o.v.v. lidmaatschap en mijn naam.
  Ik machtig Oneness Nederland om tot wederopzegging jaarlijks het lidmaatschapsgeld (€ 20,-) van mijn rekening te schrijven. Hiervoor print ik het machtigingsformulier (pdf) uit, vul de machtiging in en stuur het per post of per e-mail terug. Zonder opgestuurde handtekening is de machtiging niet geldig en kunnen wij het bedrag niet automatisch afschrijven. Het adres staat op het formulier.

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (pdf) voor het lidmaatschap van Oneness Nederland en verplicht me tot wederopzegging het lidmaatschapsgeld te betalen.

  We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees hierover meer in onze privacy verklaring (pdf)