Over Oneness

 

 

WAT IS ONENESS?

VREDE MET ONSZELF. VREDE MET AL HET LEVEN.

WE HEBBEN EEN LOT TE CREEEREN, EEN STAAT VAN BEWUSTZIJN IN EENHEID MET ALLES DAT IS

ONENESS IS EEN KRACHT IN BEWUSTZIJN DIE VOORBIJ GAAT AAN ALLE RELIGIES, ALLE CULTUREN, OP KLASSE GEBASSEERDE EN NATIONALE BARRIERES EN ZODOENDE MENSEN VERENIGD IN DE ERVARING VAN EEN GODHEID, EEN MENSHEID, EEN LIJDEN, EEN LIEFDE EN EEN BEWUSTZIJN.

 

Voor we begrijpen wat Oneness (Eenheid) is, laten we eerst begrijpen waarom Eenheid?
De oorzaak van al het menselijk lijden is het gevoel van afgescheidenheid. Je bent verdeeld in jezelf. Er is een voortdurend conflict om te proberen te kiezen tussen goed en kwaad, het juiste en het niet juiste, het perfecte en het imperfecte. Strijd leidt naar verlies van energie. Als er geen energie is, is er geen vreugde; is er geen liefde. Je bent in een staat van vervreemding van al het leven. Deze afscheiding is de bron van alle strijd die bestaat tussen individuen, families, culturen, religies en landen. De enige oplossing voor alle menselijke problemen en al het lijden is de staat van Eenheid. De Eenheid staat is geen les die beoefend moet worden of een ervaring die getheoretiseerd of bereikt moet worden door contemplaties en dagelijkse oefeningen.

De Eenheid staat begint met het ontdekken van eenheid in jezelf, eenheid in de familie, eenheid in de maatschappij en eenheid in het land. Daar stopt het niet. Je ontdekt dan ook eenheid met de planeet, eenheid ten opzichte van alle levende dingen, eenheid met het universum en natuurlijk word je tenslotte één met het Hoogste Licht. Wij geloven dat individuele transformatie leidt naar wereldwijde transformatie. Dus als jij eenheid ontdekt, ontdekt de wereld eenheid. Dan lossen problemen op. De staat van eenheid is een zegening  die de zoekers die oprecht deelnemen aan de verschillende cursussen op de Oneness Universiteit geschonken wordt. Dat is het doel van Oneness. Het doel van de Oneness Universiteit is het verspreiden van de geest van eenheid op de planeet.

 

 

 

ONENESS UNIVERSITEIT

SPIRITUALITEIT IS DE WETENSCHAP VAN GELUK

Het leven is een reis  die we allemaal op onze eigen unieke manier afleggen. Groeien  in bewustzijn is groeien in geluk. De Oneness Universiteit is een school die de heilige kunst van spirituele groei onderwijst; de wetenschap van geluk.

Oneness Universiteit

De Oneness Universiteit werd opgericht op basis van de openbaringen en de lessen van het Hoogste Licht zoals bewaard in het archief van de Tempel van het Hoogste Licht. De Oneness Universiteit is een centrum om te leren en te groeien. Voor mensen van ieder geloof en alle geledingen van de samenleving staat de Universiteit voor groei en kennis in beide sferen van het leven: de innerlijke en uiterlijke.

EEN  SCHOOL OM HET LEVEN TE LEVEN

De behoeften van elk individu zijn verschillend. Sommigen zoeken een oplossing voor hun problemen en een vervulling van hun wensen. Sommige anderen zoeken liefde en harmonie in relaties, terwijl weer andere verlichting zoeken en eenwording met het Hoogste Licht.
De Oneness Universiteit richt zich op ieder individu afhankelijk van hun behoeften. Het is een wereld waar duizenden mensen de ketenen van onbewustheid hebben afgeschud en zich bewegen naar een staat van Eenheid. Het is een wereld die geslaagd is in het naar voren brengen van productiviteit, wat leidt naar de verschijning van een spirituele zakenman, spirituele huisvrouwen, spirituele studenten, spirituele leraren, spirituele wetenschappers enz. Het is een wereld waar de ware vreugde van het herwinnen van de bewuste denkgeest zo diepgaand ervaren wordt; een wereld van oorzaakloze liefde en grenzeloze vreugde de ultieme staat van zijn mogelijk maakt – Eenheid met het Hoogste Licht.

 

 

DE TEMPEL VAN HET HOOGSTE LICHT

GODDELIJKE GENADE IS HET MEEST KRACHTIGE WERKTUIG VOOR SPIRITUELE TRANSFORMATIE

 

De oude manier was om spirituele lessen te leren en dan Goddelijke genade te zoeken die directe ervaring gaf van deze principes, wat naar een blijvende verschuiving in bewustzijn leidt.  De Tempel van het Hoogste Licht is voor dit doel gebouwd.


De Tempel van het Hoogste Licht werd gebouwd op basis van de openbaringen van het Hoogste Licht. De Tempel van het Hoogste Licht heeft een prachtige structuur, en is een draaikolk van Genade en een krachtplaats voor het fenomeen van het Hoogste Licht, dat het mensenras voortstuwt naar eenheid. Dit bouwwerk is een 3 dimensionale projectie van de Surya Yantra (een heilige geometrische vorm) om een sterk energieveld te creëren.

Er wordt over gesproken als een moederschoot vanwege de kracht die het heeft om degenen die er binnen komen te transformeren. In de tempel krijgen mensen ontwaking ervaringen die naar transformatie leiden. De transformatie betreft veranderingen in de hersenen en in de programma’s die je leven besturen. Hierdoor worden de wereldse en spirituele behoeften van deze mensen vervuld. Iemands wereldse problemen worden of opgelost of verdwijnen en de zoeker wordt verlicht.