Oneness in vogelvlucht

 

Wat kan Oneness voor jou betekenen? 

Oneness kan er voor zorgen dat je steeds meer gaat leven vanuit je hart. Gepieker en innerlijk conflict nemen af. Je houdt meer energie over voor leuke dingen. Oneness kan grote verbeteringen teweegbrengen op het gebied van je relaties, je werk en je gezondheid.

 

Waar staat Oneness voor?  

Oneness of Eenheidsbewustzijn is een staat van bewustzijn waarin je eenheid ervaart met alle aspecten van jezelf en eenheid met iedereen en alles om je heen. Oneness is tevens de naam van een wereldwijd fenomeen afkomstig uit India, dat de verspreiding van Eenheidsbewustzijn mogelijk maakt. 

 

Ontstaan- Sri Amma Bhagavan  

Het Oneness Fenomeen is begonnen op een lagere school in de staat Andrah Pradesh in India, Jeevashram genaamd. Sri Bhagavan, het hoofd van de school, was van jongs af aan al bezig met de vraag hoe hij mensen kon helpen in een hogere staat van bewustzijn te komen om zodoende hun lijden te verlichten. Ook zijn vrouw Sri Amma had altijd al haar leven ten dienste van anderen gesteld. Op een dag in 1989 kondigde het Oneness fenomeen zich spontaan aan bij de leerlingen van de school. Zij kregen visioenen van een gouden bol, die ze aan elkaar bleken te kunnen doorgeven als ze de handen bij elkaar op het hoofd legden (inmiddels heeft deze overdracht van energie de naam Deeksha gekregen.) Als resultaat hiervan kregen de leerlingen bijzondere ervaringen van liefde en vrede. Ze begonnen zich op een heel vanzelfsprekende manier één te voelen met elkaar met de hele schepping. Bijzondere genezingen en gebeurtenissen vonden plaats in en rond de school, die in eerste instantie de aandacht van de ouders van de leerlingen trokken en daarna ook van heel veel anderen. Dit was het begin van het Oneness Fenomeen.

 

Verspreiding vanuit India

Het centrum van het Fenomeen is nog altijd te vinden rond die oude school in Andrah Pradesh in India, te Battallavallam, ongeveer 80 kilometer ten noordwesten van Chennai. Daar bevinden zich nu een grote Oneness Tempel en de O&O Academy. De Tempel is gebouwd volgens bijzondere voorschriften, staat op een knooppunt van heel veel positieve energielijnen en draagt elementen en symboliek van alle wereldreligies. De Academy is een centrum voor spirituele groei. Mensen vanuit de hele wereld komen naar tempel en Academy voor cursussen. Wereldwijd kent Oneness inmiddels tienduizenden deekshagevers en honderden trainers (zij initieren anderen tot Oneness Deekshagever en begeleiden transformatieprocessen). Oneness heeft het leven van vele miljoenen mensen geraakt.

 

Oneness in Nederland 

Het doel van Sri AmmaBhagavan is de wereldwijde verspreiding van Eenheidsbewustzijn. Hoe meer mensen er in deze staat komen, des te groter het effect op de totale wereldbevolking. Op een bepaald moment, zo is hun verwachting, zal de gehele mensheid in Eenheidsbewustzijn komen. Op dat moment breekt er een heel nieuw tijdperk van vrede en geluk aan: het Gouden Tijdperk. Dit proces is sinds 2012 in een stroomversnelling gekomen. Oneness op zich is geen nieuwe religie of wereldbeschouwing, maar een fenomeen dat mensen helpt om tot een diepere beleving van hun wereldbeschouwing of religie te komen. Oneness laat mensen de grootst mogelijke vrijheid en legt geen regels of voorschriften op.

Ben je geinteresseerd in de ervaringen van mensen nadat ze in contact zijn gekomen met Oneness? Kijk dan bij Ervaringen

 

Oneness in Nederland

Deekshagevers, trainers en belangstellenden in Nederland hebben zich verenigd in de Vereniging Oneness Nederland. Overal in het land worden cursussen en bijeenkomsten gehouden waar je Deeksha kunt ontvangen of Oneness Meditatie kunt bijwonen. Je kunt ook deelnemen aan een scala aan transformerende processen begeleid door Oneness trainers, onder andere op het gebied van gezondheid en voorspoed. Wil je meer de diepte in wat betreft bijv. je relaties, het ouderschap en de band met het Hogere, dan kun je terecht bij een gevorderde (advanced) trainer voor een aantal speciale processen. Last but not least is er een een intense ontmoeting mogelijk met het ‘Hogere’ in de Sacred Chambers.

Als je een actieve bijdrage wilt leveren aan dit wereldwijde fenomeen, kun je ervoor kiezen zelf deekshagever te worden.

Kijk voor een uitgebreide toelichting op de mogelijkheden bij Aanbod

Voor data en locaties van bijeenkomsten en cursussen zie Agenda

Voor een overzicht van alle deekshagevers, (advanced / Sacred Chamber) trainers, Oneness Meditators zie Wie wij zijn

 

 

Trainingen en cursussen in India 

Als je je bewustzijnsontwikkeling in één keer een grote boost wilt geven, kun je overwegen deel te nemen aan een van de cursussen in India. De zeer krachtige energie van de Oneness Tempel waar een deel van de lessen plaatsvindt, kan grote transformaties in je teweegbrengen en je leven blijvend veranderen. De lessen zijn intensief en de overdracht door de trainers (gidsen of dasa's) is van een grote helderheid.

 

Oneness Care

De Oneness Care Foundation in India is de humanitaire tak van de O&O Academy. In honderden dorpen door heel India wordt gewerkt aan community development, door middel van bijdragen aan infrastructuur, onderwijs, medische voorzieningen, gemeenschapskeukens, landbouw (het planten van tien miljoen bomen) empowerment van vrouwen en jeugd.

Voor meer informatie zie www.onenesscare.org

Oneness Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste Oneness nieuws! Meld je aan voor de Nieuwsbrief >