Sri Krishnaji en Sri Preethaji

Sri Preethaji & Sri Krishnaji: oprichters van Ekam

Sri Preethaji en Sri Krishnaji staan bekend als filosofen en verlichte meesters van onze tijd. Ze staan bekend om hun originele leringen en mystieke technologie die miljoenen heeft geholpen te ontwaken voor vrede, verbondenheid en éénheid. Samen hebben ze het pad naar verlichting uitgewerkt dat vele zoekers vandaag bewandelen.

Sri Krishnaji ondernam het mammoetproject om het gigantische architectonische wonder Ekam te creëren als het Wereldcentrum voor Verlichting om de visie van zijn vader te vervullen. Zijn meest unieke bijdrage aan de wereld is de oprichting van ‘World Oneness Day’ waar zoekers samenkomen om het menselijk bewustzijn te kantelen van verdeeldheid naar éénheid. Hij leidt ook het online jeugdprogramma ‘SKY’, een buitengewone kans voor jonge mensen om in contact te komen met Sri Krishnaji en antwoorden te vinden op hoe om te gaan met de uitdagingen van het leven als jongere in deze wereld.

Sri Preethaji heeft ‘Oneness Yoga’ gecreëerd, een integratie van vijf vormen van yoga om de wereld te helpen de ware spirit van yoga te realiseren. Ze reist elk jaar de wereld rond en biedt dan haar 4-daagse programma genaamd ‘Field of Awakening’ aan. Een tweede succesvol programma van Sri Preethaji is het ‘Manifest’. Het is een serie van maandelijkse online processen die bijdragen tot een mooier leven.

Sri Krishnaji en Sri Preethaji hebben EKAM Tapas ontwikkeld, een spirituele reis naar Verlichting die je in EKAM kunt volgen.

Als familie hebben Sri Preethaji en Sri Krishnaji samen met hun dochter Lokaa de Lokaa Foundation opgericht. Deze stichting verrijkt de levens van jongeren wereldwijd en in 1000 dorpen rondom Ekam. De stichting creëert zelfvoorzienende, CO2 neutrale, milieuvriendelijke dorpen rond Ekam. De wereld is zeker vrediger geworden door hun aanwezigheid.