Ekam Tapas

Ekam Tapas, het programma voor jouw reis naar Verlichting!

Tapas is een zeer heilige Sanskriet term die een proces markeert van het stimuleren van innerlijke energie en het aanwakkeren van het mystieke vuur in het bewustzijn.

Voor de zoeker die verlangt naar ontwaken of verlichting hebben Sri Preethaji en Sri Krishnaji Ekam Tapas gecreëerd – een serie processen en oefeningen in het heiligdom van Ekam en in de schoot van de natuur temidden van de heuvels en bossen van Ekam om levenslange karma en onwetendheid te verbranden. Ekam tapas zal je leiden naar expansieve staten van bewustzijn.

Tapas betekent ook warmte. Zoals een moedervogel op haar ei zit en het uitbroedt met de warmte van haar lichaam, zo is voor Ekam tapas een broeden op inzichten en openbaringen van de universele intelligentie. Tapas bereidt je voor op het ontvangen van de immens krachtige deekshas van Sri Preethaji en Sri Krishnaji om je in staten voorbij het verstand te duwen.

Tapas maakt deel uit van de hogere cursussen en wordt bij speciale gelegenheden aangeboden aan een zoeker die er rijp voor is.

Via de volgende link vind je een mooie video waarin Sri Krishnaji (in het Engels) uitlegt wat Ekam Tapas voor jou kan betekenen: https://youtu.be/Lm-5gKTKD7Y?si=q6b_i-BYJBec8zmN

Veel gestelde vragen:

Wat is het doel van Ekam Tapas?

Eenheid in het menselijk bewustzijn brengen door een fase-overgang te creëren in het menselijk collectief, dat is al tientallen jaren de visie van Sri Amma en Sri Bhagavan.

En Sri Preethaji en Sri Krishnaji hebben nu de vervulling van deze visie ter hand genomen – de visie om 80.000 Jeevan Muktas te creëren – Wezens die leven met een bevrijd bewustzijn.

Het is om deze Jeevan Muktas te creëren dat Sri Preethaji en Sri Krishnaji ‘EKAM TAPAS’ begonnen zijn – een 42-daagse reis verdeeld over 6 weken die uitsluitend gewijd is aan de zoekers naar verlichting. Het wordt aangeboden op speciaal aangewezen campussen rond Ekam. Ekam Tapas is een intensieve cursus voor verlichting die zal worden geleid door Ekam dasas die zelf in Tapas zijn.

Hoeveel dagen is de Ekam Tapas Cursus?

Ekam Tapas is een totaal van 42 dagen verdeeld in 6 weken.

Elke week van de Tapas is intenser dan de vorige en duwt je verder en verder in zelfrealisatie en Godrealisatie.

Is Ekam Tapas een voortschrijdende reis?

Je kunt deelnemen aan Ekam Tapas voor de bevrijding van het ego, bevrijding van Vasanas, bevrijding van hunkering en bevrijding van de geest in elke volgorde. Als je eenmaal Ekam Tapas 1, 2, 3 & 4 hebt voltooid, ga je verder met Ekam Tapas voor bevrijding van onwetendheid en bevrijding van het illusoire zelf.

Ekam Tapas voor bevrijding van onwetendheid en bevrijding van het denkbeeldige zelf is echter alleen voor zoekers die actief betrokken zijn bij Ekam seva.

Wie komt in aanmerking voor Ekam Tapas?

Ekam Tapas is alleen voor de Deeksha gevers, Ekam Mediteerders en Ekam Mitras. Je moet het spirituele goede karma verdiend hebben door Deeksha aan anderen te hebben gegeven, als deel van je dienst voor de verlichting van de mensheid.

De eerste 4 facetten van tapas zijn voor alle actieve Deeksha Gevers. Je moet ook tenminste één Manifest mystiek proces online met Sri Preethaji hebben bijgewoond, of deelgenomen hebben aan de Field of Awakening met Sri Preethaji dan wel deelgenomen hebben aan een festival in Ekam.

Voor week 5 en 6 wordt je alleen na een selectie toegelaten.

Wanneer is de volgende Ekam Tapas?

12 juli – 8 augustus 2024 (alle vier weken)

12 juli – 25 juli 2024 (eerste twee weken)

26 juli – 8 augustus 2024 ( week drie en vier)

5 november – 18 november 2024 (week vijf en zes, Maha Tapas)

20 januari – 16 februari 2025 (alle vier weken)

20 januari – 2 februari 2025 (eerste twee weken)

3 februari – 16 februari 2025 (week drie en vier)

Aanmelden uitsluitend via deze link: https://www.ekam.org/ekam-tapas/#

Heb je vertaling nodig, mail dan naar ekam@onenessnederland om de mogelijkheden te bespreken.