Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging Oneness Nederland ziet haar taak als het zo goed mogelijk ondersteunen van de trainers, deekshagevers en de Oneness University met hun bijeenkomsten en cursussen.

Deze ondersteuning bestaat onder andere uit:

- administratie en begeleiding van cursussen in India
- gezamenlijke PR zoals website, nieuwsbrief, foldermateriaal, advertenties, etc.
- ondersteunen van landelijke evenementen
- administratie nieuwe deekshagevers en trainers

Wil je een bericht aan het bestuur sturen? Ga naar Contact >

 

Het bestuur van Oneness Nederland bestaat uit:

     

  

Ko Kaasbergen - Voorzitter

 

 

Madeleen Willink - Secretaris

  

Arie Rozendaal - Penningmeester

 

Marian Blom - Deekshagevers coördinator

 

 

Lea van Wijnen - Trainers Coördinator